ikona telefonu
+420 603 471 680
telefon do advokátní kanceláře
#

Advokát Praha

| JUDr. Eva Winklerová
| Praha 4

advokátní kancelář

#

Evropské a mezinárodní právo

Evropské právo je různorodé.

Ve vztazích s mezinárodním prvkem buďte přiměřeně opatrní.

Přestože Evropská unie prosazuje sjednocující prvky do práv jednotlivých evropských zemí, práva jednotlivých zemí se liší. Pokud vaše aktivity zasahují do zahraničí, můžeme vám nabídnout zastupování i spolupráci se zahraničními advokátními kancelářemi, se kterými spolupracujeme. Tato spolupráce je založena na osobních vztazích a je prověřená. Pokud spolupracujete se zahraničími obchodními partnery, je rozumné uzavírat písemné smlouvy a zde si dohodnout, podle kterého práva se bude váš vztah řešit a v případě sporu, jaký soud bude věc rozhodovat, na což se často zapomíná a je proto užitečné již ve fázi přípravy smluv spolupracovat s advokátem, v tomto směru jsme vám k dispozici. Do problému s mezinárodním prvkem se však můžete dostat i jinak nejen obchodováním se zahraničím, i zde vám můžeme poskytnout pomoc. V případě vzniklého sporu jsme připraveni vás zastupovat, bude-li věc řešit český soud. Bude-li však dána pravomoc a příslušnost zahraničního soudu a bude-li spor řešit soud v některé z dále uvedených zemí - Německo, Lucembursko, Švýcarsko, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, USA, Argentina, Brazilie, Maroko, kde máme spolupracující kanceláře, je nejlepším řešením, když se věci ujme místní právník, který je znalý místního práva a místních poměrů a tento kontakt a zastupování vám zajistíme v rámci mezinárodního sdružení obchodních právníků RATIO LEGIS, jehož jsme členem.

Složitou problematiku s mezinárodním prvkem řešte efektivně za pomoci advokáta.

Poskytované služby advokátní kanceláře zahrnují

  1. 1. Konzultace
  2. 2. Právní rozbor
  3. 3. Účast při jednání
  4. 4. Smlouvy (sepsání, prostudování, úpravy,...)
  5. 5. Spor (prostudování podkladů, komunikace s protistranou,...)
  6. 6. Zastupování (u soudu, správních orgánů,...)
  7. 7. Další úkony (dle specifika dané věci)

35 let

Advokátní kancelář Praha Vám nabízí bohaté zkušenosti získané během 35 leté právní praxe, které zahrnují nejen odborné právní znalosti, ale i praktické zkušenosti.

725+ klientů

Za dobu mého působení jsem zastupovala nejenom řadu klientů z České republiky, ale také ze zahraničí. Ať už se jednalo o velké či malé spory, vždy s velkým nasazením.

Snadná dostupnost do advokátní kanceláře

Advokátní kancelář je situována na Praze 4 nedaleko metra Budějovická. Bez problémů však také můžete zaparkovat přímo u advokátní kanceláře. V blízkosti najdete také autobusovou zastávku. Ať už si vyberete jakýkoliv dopravní prostředek, vždy se k nám bez potíží dostanete. Bližší informace najdete v kontaktech.

Autobusová zastávka
65 metrů od kanceláře

Stanice metra
5 minut autobusem

Parkování
v blízkosti kanceláře

Napište mi

odeslat e-mail


přejí nahoru

Využití cookies